Spinel

Spinel jest tlenkiem glinu i magnezu o wzorze Al2MgO4 lub MgO· Al2O3. Magnez może być w nim częściowo zastąpiony przez żelazo, cynk, mangan lub kobalt, glin — przez