Kategorie
Kamienie szlachetne

Kamienie szlachetne i półszlachetne

Kamienie szlachetne i półszlachetne.

Wymieniliśmy już wiele nazw kamieni szlachetnych, pora więc zastanowić się, ile ich w ogóle istnieje i czy można je w jakiś sposób usystematyzować.

Specjaliści doliczyli się już ponad 300 kamieni, przy czym liczba ta stale rośnie. …

Kategorie
Kamienie szlachetne

Podział kamieni szlachetnych

Podział kamieni szlachetnych.

Bauer podał przyjęty za K. E. Klugiem podział kamieni, szlachetnych na 5 klas. Podstawą tego podziału jest przede wszystkim twardość kamieni, mająca zasadniczy wpływ na ich cenę. Właściwe kamienie szlachetne (jubilerskie), wyróżniające się wysoką twardością (najwyższą spośród …