Kwarc

Kwarc

Najbardziej pospolitym minerałem – związkiem chemicznym jest kwarc-związek krzemu z tlenem w najpospolitszej postaci znany jako zwykły piasek o bardzo prostym wzorze chemicznym – SiO2. Jest to oczywiste, jeśli uwzględnimy, że tlen i krzem …

Kryształy i ich budowa

Kryształy i ich budowa.

Już w starożytności zauważono, że pospolity minerał zwany kwarcem może występować w postaci wielościanów ograniczonych płaskimi ścianami. Wielościany te mają stale kształt słupa sześciobocznego zakończonego ścianami piramid. Chociaż poszczególne formy geometryczne kwarców różnią się wyglądem, stałą …