Barwa według fizyki

Barwa według fizyki.

Zupełnie inaczej do zagadnienia barw podeszli fizycy. Za punkt wyjścia przyjęli, że barwa jest obiektywną właściwością ciał, czymś co można zmierzyć lub zważyć, podobnie jak mierzy się wymiary lub ciężar tej książki. …