Przyczyny zabarwienia kamieni szlachetnych

Przyczyny zabarwienia kamieni szlachetnych

Pochłanianie niektórych składników widma nie jest jednak jedynym wyjaśnieniem przyczyny zabarwienia ciał. W niektórych przypadkach wrażenie zabarwienia wynika z selektywnego odbicia niektórych składników widma świetlnego, w innych w wyniku rozproszenia światła …