Brytningsindex

Brytningsindex.

Brytningsindex för mineraler varierar; detta är ett viktigt kännetecken, vilket möjliggör bestämning av mineraler ofta med mycket liknande egenskaper.

Optiskt isotropa mineraler, dvs.. amorf, som opal, och kristalliserar i ett vanligt mönster, …

Brytning av ljus i kristallen

Brytning av ljus i kristallen.

Ljusstrålar som passerar genom ett fartyg fyllt med vatten bryts, om de inte träffar vattenytan i rät vinkel. Ju större ljusstrålens infallsvinkel är, ju större är deras avvikelse från den ursprungliga riktningen. Om det gör det …