Förekomst och exploatering av diamanter

Förekomst och exploatering av diamanter.

Diamanter finns i primära och sekundära insättningar. Primära insättningar är glesa och deras exploatering, ibland från stora djup, det är svårt och dyrt.

Det finns två typer av primära insättningar, vems namn …

DYRA STENAR ÄR OCH I VÅRT POLEN

DYRA STENAR ÄR OCH I VÅRT POLEN

Inte alla vet, att det också finns ädelstenar i Polen, Även om - om vi håller oss till den strikta uppdelningen enligt deras hårdhet - skulle vi hellre klassificera dem som halvvärdiga. Ännu mer - det bör sägas, det där …

DYRKARE STENAR FÖR POLEN

DYRKARE STENAR FÖR POLEN

Ädelstenar som förekommer i Polen inkluderar bärnsten, känd i århundraden och samlad av Östersjön och Kurpie-regionen, samt krysopras och nefrit som finns i Nedre Schlesien., sorter av kvarts och kalcedon, och även silikatmineraler, …

FÖREKOMST AV ÄDELSTENAR

FÖREKOMST AV ÄDELSTENAR

Av de primära avsättningarna av ädelstenar är pegmatitavlagringar de vanligaste. Men bara några av dem innehåller värdefulla ädelstenar. Sådana avlagringar är pegmatiterna i Ural, rik på olika stenar. Upptäckt i slutet av 1700-talet. i mitten av Ural, i närheten …