Förekomst och exploatering av diamanter

Förekomst och exploatering av diamanter.

Diamanter finns i primära och sekundära insättningar. Primära insättningar är glesa och deras exploatering, ibland från stora djup, det är svårt och dyrt.

Det finns två typer av primära insättningar, których nazwy

DYRA STENAR ÄR OCH I VÅRT POLEN

DYRA STENAR ÄR OCH I VÅRT POLEN

Inte alla vet, att det också finns ädelstenar i Polen, Även om - om vi håller oss till den strikta uppdelningen enligt deras hårdhet - skulle vi hellre klassificera dem som halvvärdiga. Więcej

DYRKARE STENAR FÖR POLEN

DYRKARE STENAR FÖR POLEN

Ädelstenar som förekommer i Polen inkluderar bärnsten, känd i århundraden och samlad av Östersjön och Kurpie-regionen, samt krysopras och nefrit som finns i Nedre Schlesien., odmiany kwarcu i

FÖREKOMST AV ÄDELSTENAR

FÖREKOMST AV ÄDELSTENAR

Av de primära avsättningarna av ädelstenar är pegmatitavlagringar de vanligaste. Men bara några av dem innehåller värdefulla ädelstenar. Sådana avlagringar är pegmatiterna i Ural, rik på olika stenar. Upptäckt i slutet av 1700-talet. …