Kristallsymmetri

Kristallsymmetri

Genom att observera kristallerna kan du komma till en slutsats, att de inte bara är konvexa polyhedroner, begränsas av plana väggar, men att de också uppvisar symmetrifenomen. Det finns tre typer av symmetri om dess tre element: hetero, płaszczyzny …