Forskning om ljusets brytning

Forskning om ljusets brytning.

Systematisk forskning om spridning av ljus började i 1665 en annan fysiker, och samtidigt en matematiker och astronom, Engelsman, Isaac Newton. Samma, som upptäckte lagen om universell gravitation, stworzył podstawy dynamiki i jako

Brytningsindex

Brytningsindex.

Brytningsindex för mineraler varierar; detta är ett viktigt kännetecken, vilket möjliggör bestämning av mineraler ofta med mycket liknande egenskaper.

Optiskt isotropa mineraler, dvs.. amorf, som opal, och kristalliserar i ett vanligt mönster, som en diamant, granater, spinele i

Brytning av ljus i kristallen

Brytning av ljus i kristallen.

Ljusstrålar som passerar genom ett fartyg fyllt med vatten bryts, om de inte träffar vattenytan i rät vinkel. Ju större ljusstrålens infallsvinkel är, ju större är deras avvikelse från den ursprungliga riktningen. Jeżeli włoży się