Kristallens struktur

Kristallens struktur

Redan på 1700-talet. en hypotes lades fram, att kristallernas korrekta yttre form är resultatet av deras inre struktur. Ursprungligen var det tänkt, att elementen i kristallstrukturen, ordnas i ett vanligt rumsligt nätverk, det finns molekyler med geometriska former: torn, …