Spinel

Spinel är aluminium och magnesiumoxid med formeln Al2MgO4 eller MgO· Al2O3. I den kan magnesium delvis ersättas med järn, zink, mangan eller kobolt, alin - av