Ädelstenar och ädelstenar

Ädelstenar och ädelstenar.

Vi har redan nämnt många namn på ädelstenar, Så det är dags att tänka, hur många av dem finns alls och kan de systematiseras på något sätt.

Specialister har redan räknat över 300 stenar, och detta antal ökar ständigt. …

Kristaller och deras struktur

Kristaller och deras struktur.

Redan i antiken märktes det, att ett vanligt mineral som kallas kvarts kan existera i form av polyedrar avgränsade av plana ytor. Dessa polyeder är ständigt i form av en sexkantig kolonn som slutar med pyramidernas väggar. Även om de individuella geometriska formerna av kvarts skiljer sig åt i utseende, konstant …