Mineraler – element

Mineraler vi kallar element som förekommer i naturen och deras föreningar bildade utan mänskligt deltagande. Alla mineraler kännetecknas av en viss, i allmänhet konstant inom vissa gränser, kemisk sammansättning och specifika fysikaliska egenskaper. De första försöken att klassificera mineraler, när numret …