Andra optiska egenskaper

Andra optiska egenskaper

Luminiscens kallas fenomenet "kall", dvs.. utan att öka temperaturen, kroppens glöd under påverkan av olika faktorer. Beroende på vilken typ av källa som exciterar glödet, skiljs olika typer av luminiscens ut, som fotoluminescens, orsakas av dagsljus …

OPTISKA EGENSKAPER AV STENAR

OPTISKA EGENSKAPER AV STENAR

De optiska egenskaperna är de karakteristiska egenskaperna hos mineraler, tack vare vilket det är möjligt att känna igen även mikroskopiska mineraler utan att skada dem. Detta gäller särskilt för transparenta stenar, dvs.. sänder ljus. Kunskaper om principerna för kristalloptik är därför av stor betydelse för …