Ädelstenar och ädelstenar

Ädelstenar och ädelstenar.

Vi har redan nämnt många namn på ädelstenar, Så det är dags att tänka, hur många av dem finns alls och kan de systematiseras på något sätt.

Specialister har redan räknat över 300 stenar, przy