Kvarts

Kvarts

Det vanligaste mineralet – den kemiska föreningen är kvarts - en förening av kisel med syre i den vanligaste formen som kallas vanlig sand med en mycket enkel kemisk formel – SiO2. Det är uppenbart, om vi inkluderar, att syre och kisel …

Kristaller och deras struktur

Kristaller och deras struktur.

Redan i antiken märktes det, att ett vanligt mineral som kallas kvarts kan existera i form av polyedrar avgränsade av plana ytor. Dessa polyeder är ständigt i form av en sexkantig kolonn som slutar med pyramidernas väggar. Även om de individuella geometriska formerna av kvarts skiljer sig åt i utseende, konstant …