Kvarts

Kvarts

Det vanligaste mineralet – den kemiska föreningen är kvarts - en förening av kisel med syre i den vanligaste formen som kallas vanlig sand med en mycket enkel kemisk formel – SiO2. Det är uppenbart, om vi inkluderar, że tlen i krzem

Kristaller och deras struktur

Kristaller och deras struktur.

Redan i antiken märktes det, att ett vanligt mineral som kallas kvarts kan existera i form av polyedrar avgränsade av plana ytor. Dessa polyeder är ständigt i form av en sexkantig kolonn som slutar med pyramidernas väggar. Chociaż poszczególne formy geometryczne