Kvarts

Kvarts

Det vanligaste mineralet – den kemiska föreningen är kvarts - en förening av kisel med syre i den vanligaste formen som kallas vanlig sand med en mycket enkel kemisk formel – SiO2. Det är uppenbart, om vi inkluderar, att syre och kisel …