Beredning av enstaka kristaller enligt zonuppvärmningsmetod

Beredning av enstaka kristaller enligt zonuppvärmningsmetod.

Bland många andra metoder som tillhör samma familj som Czochralski-metoden, Vi borde vara intresserade av ytterligare en zonsmältningsmetod. Denna metod används för två olika ändamål: hodowania monokryształów

Kyropoluosa-metoden

Metoden för att extrahera kristaller från en vätska, utvecklad av Czochralski och modifierad av många andra fysiker, tillhör gruppen kristallisationsmetoder genom att kyla en smälta med samma komposition som den odlade kristallen..

Metodą podobną do metody

Kristaller

Vem som helst kan odla en kristall. Varje, som bara vill, och utan några speciella enheter, kemikalier eller laboratorieutrustning. Allt du behöver är villighet och tålamod. Innan det föreslår jag emellertid att inspektera kristallerna. Najpiękniejsze kryształy można spotkać

Kristallografiska system

Kristallografiska system.

W 1830 året för den tyska mineralogen Johann F. Ch. Hessel, skapare av klassificeringen av kristaller baserat på matematiska principer, bevisas med matematiska metoder, att de bara kan existera i byggandet av kristaller 32 fall av symmetri, eller 32 kristallografiska klasser, …

Dekorativa stenar

Dekorativa stenar. Kristaller.

En annan grupp är dekorativa stenar som används vid tillverkning av möbler och i konstruktion, men ofta också i smycken. De är mineraler med lägre hårdhet och hållbarhet, med andra färger än ädelstenar, na

IZOMORFIZM – MIXED CRYSTALS

IZOMORFIZM – MIXED CRYSTALS

Den kemiska sammansättningen av enskilda mineraler kan bestämmas med en kemisk formel. Men det finns också sådana mineraler, vars kemiska sammansättning varierar inom vissa gränser. Ett exempel kan vara mineralet olivin, którego skład chemiczny można

Bildning av kristaller

Bildning av kristaller.

Kristallisering, bildandet av kristaller kan förekomma i naturen på olika sätt: 1) från gasformigt tillstånd, 2) från legeringar, 3) från lösningar.

Kristallisering från gasform kan uppstå antingen som ett resultat av sublimering, albo reakcji

Utbildning och form av kristaller

Utbildning och form av kristaller

Utbildning betyder uppsättningen av alla plan som förekommer i en kristall, och deras vana betyder deras utveckling, som avslöjas i storlek.

Kristallerna hos vissa ämnen har många ansikten och finns i olika kombinationer. Ett exempel på ett mineral, …