Heliodor

Heliodor. Skönhet, heliodor är en transparent typ av gyllengul beryllium. Denna variation, även kallad gyllene beryl, har länge varit känt i Ceylon. W 1910 r. I Namibia upptäcktes en fyndighet av gyllene beryl av anmärkningsvärt märkvärdigt …