De fysiska egenskaperna hos en diamant

De fysiska egenskaperna hos en diamant.

Klyvning. Diamanten har en uttalad klyvning parallell med oktaederns ytor. Detta används för skärning (delning) och slipning. När bladet som appliceras på diamanten knackas lätt i riktning mot klyvningsplanet, delas diamanten på …

Ädelsten – Densitet

Bland de fysiska egenskaperna hos mineraler finns det skalära och vektorgenskaper. De första är riktningsoberoende, där de testas i kristallen, den andra ändras dock beroende på riktning. Exempel på skalära egenskaper är densitet och specifik värme, vektoregenskaper - …