Vad är klipporna gjorda av

Vad är klipporna gjorda av?

En gång lärde vi känna makrobudget, stenmakrostruktur, vi ville ha ännu djupare kunskap. Vi började leta efter ett svar på frågan, vad stenarna är gjorda av. Vi upptäckte grundämnen och kemiska föreningar, och ännu viktigare, vi började använda dem …