Färg enligt fysik

Färg enligt fysik.

Fysiker närmade sig frågan om färger helt annorlunda. De tog det som utgångspunkt, att färg är en objektiv egenskap hos kroppar, något som kan mätas eller vägas, liknar hur måtten eller vikten på denna bok mäts. …