Imitationer av ädelstenar

Under senare år har fysiken återigen ingripit i produktionen av imiterade smycken. Artificiell, glas, färglösa och transparenta stenar är försedda med ett lager… interferens. Vi kommer ihåg, att interferensen är resultatet av att ljusvågor bryts och överlappar varandra …