Anizotropia

Anizotropia.

Ett karakteristiskt drag hos kristallerna är den så kallade. anizotropi, dvs.. beroendet av kristallegenskaper på ljusets riktning, kraftens riktning etc.. Anisotropin av kristaller härrör bland annat från. pleochroizm, det vill säga flerfärgad. Sådana ädelstenar, som turmalin eller rubin, …