Kemisk analys av ädelstenar

Kemisk analys av ädelstenar.

Korrekt kemisk analys började utvecklas först i mitten av 1600-talet, påverkas bland annat av den välkända Robert Boyle, som etablerade begreppet ett kemiskt grundämne och utvecklade ett antal av de enklaste analysmetoderna. …