Stenar

Stenar

De geologiska processerna som fungerar på jorden kan delas in i två stora grupper: endogena processer - som äger rum i djupet av jordskorpan och exogena processer - som äger rum på dess yta. Bergformande processer tillhör båda dessa grupper. Stenar bildas både genom stelningen av lavan, som dyker upp genom vulkanernas kratrar från jordskorpans djup, och som ett resultat av deponering i vattenreservoarer av material som deponerats av floder till följd av vittring av tidigare existerande bergarter. Berget klassificeras vanligtvis i tre grupper baserat på hur det bildas: vulkanisk, sedimentär och transformerad, det vill säga metamorf.