Färgerna är elektromagnetiska vågor

Färgerna är elektromagnetiska vågor.

Så vi vet svaret på frågan, varför är den rubinröda, och blå safir. Tyvärr, fysiker är människor mycket mer nyfikna än den vanliga ätaren av bröd. Efter att ha hittat, att det är kromen som blir rubin, och titan är safir, ställde nästa fråga - varför? Visade sig, att det är nödvändigt att återgå till optik igen, till ljuset.

Nyckeln till att hitta svaret på denna fråga finns i några meningar skrivna i fysikens lärobok för åttonde klass: ”Solljuset är vitt, ljus som utsänds av kroppar uppvärmda till mycket höga temperaturer, ljus som avges av "kalla" lysrör”. Och nästa avgörande mening: ”Ibland är det dock bara vissa färgade lampor som når observatörens öga”. Bara-… bara några av dem kommer dit.

Vi kommer ihåg, att enskilda färger är elektromagnetiska vågor av olika längd. Dessa vågor beter sig på samma sätt som mekaniska vågor, så t.ex.. ljudvågor kända från fysiklektioner i 7: e klass. Vi hör alla ljud, men inte alla och inte alltid samma. Den genomsnittliga personen hör ljud med frekvenser som sträcker sig från 1 6 do 20 000 hertz (Hz), hundar kan höra ljud med frekvenser upp till 38 000 Hz, och fladdermöss gör 100 000 Hz. Men om vi var en källa till ljud med frekvensen 1500 do 100 000 Hertz placerades bakom en mycket tjock vägg, vi slutar alls att höra, hunden hör lite mindre, och fladdermusen nästan hela ljudet, vad hans öra kan ta emot. Förklaringen till detta fenomen är enkel. Ju högre vågfrekvensen är, ju lättare de passerar genom hindret, vad är väggen. Ett annat experiment kan också utföras. När t.ex.. Placera radion bakom en skiljevägg gjord av en aluminiumplatta eller en järnplatta, vi kommer att höra ljud av olika höjder. Några av ljuden absorberades av hindret, beroende på material, från vilket hindret uppstod, de kommer att vara olika ljud med olika frekvens.

Det är ännu lättare att förklara det på exemplet med en vågbrytare byggd framför ingången till varje hamn. Om vågbrytaren är tillräckligt hög, endast särskilt höga stormvågor flyter över dess övre kant, men deras styrka kommer att minskas kraftigt. Vattnet i hamnen vinkar mycket försiktigare än framför vågbrytaren. Vågor som är mindre än vågbrytarens höjd kommer att krascha från havet, kommer att stoppas.

På samma sätt förklarar fysiker varför ädelstenar färgas. vitt ljus, är, som vi kommer ihåg, en blandning av elektromagnetiska vågor av olika längder. Varje våglängd har olika färger. När vitt ljus faller på ett objekt som är helt vitt, alla komponenter i ljusfärgen reflekterar från ytan och vi ser spektrumets hela spektrum, så vitt ljus. När ljus träffar en ädelsten som innehåller kromoforer, del av ljuset, eller mer exakt, vissa komponenter i spektrumet absorberas, och den absorberande kroppens färg är en färg som består av alla dessa delar av spektrumet, som inte konsumerades. Nu blir metallernas roll som färgämnen tydlig. Krom som finns i rubin gynnar absorptionen av färger som kompletterar rött. Men vi vet, att inte bara kromhalten bestämmer rubinens färg, också dess kvantitet. Ju mer krom, ju mörkare är rubinens färg. Med en viss förenkling kan du säga, att mängden krom har samma effekt som den färgade transparenta kroppens tjocklek, t.ex.. glasögon. Ju större tjocklek, ju mer ljus fångas in i glaset och glaset verkar mörkare.

När ljus passerar genom ädelstenar och andra kroppar absorberas kortare våglängder mest., så blå och lila. Och detta är anledningen till en liten mängd ädelstenar med den här färgen och en stor mängd gröna stenar.