Alexandrit en av sorterna av chrysoberyl

Alexandrit en av sorterna av chrysoberyl.

Ett speciellt fall bland de färgade ädelstenarna är alexandrit, en av sorterna av chrysoberyl. Ren chrysoberyl är en dubbel metalloxid med den kemiska formeln BeAl2O4. Denna formel kan också skrivas annorlunda: BeO · Al2O3, en blandning av berylliumoxid och aluminiumoxid. Som många ädelstenar vi redan känner till, ren chrysoberyl är färglös, inte särskilt prålig, ointressant för juvelerare. Alexandrit är chrysoberyl förorenat med oxider av två olika metaller - kromoxid röd i färg och järnoxid i grön. Den oväntade effekten av denna dubbla förorening är en djupgrön färg i dagsljus, byter till hallonrött eller purpurrött under konstgjort ljus från en glödlampa.

Efter att ha läst meddelandena före meningen ovan, alla bör hitta svaret på nästa fråga på egen hand: Varför. Varför ändrar alexandrit sina färger beroende på typ av belysning?. Ytterligare en information kan läggas till för att göra det lättare. Belyst av vitt ljus som avges av 'glödande kall'” lågenergilampa, alexandrit förblir grönt. Jag tror, att vi vet allt nu. Dagsljus och lysrör är vitt ljus som består av alla grundläggande komponenter i spektrumet. Samtidigt är glödlampan inte en kropp som värms upp till mycket hög temperatur, så det avger ljus med en annan komposition, närmare den röda delen av spektrumet än solljus, sålunda absorberas andra komponenter i spektrumet av alexandrit och de andra utgör den kompletterande färgen.