Allmän information om jorden

Tidigare bedömdes det ofta, att jordens struktur är enhetlig, att dess aggregeringstillstånd endast förändras under trycket från de intilliggande skikten, förvandlas initialt till vätska, sedan till gasig. Det var förknippat med det kända för länge sedan …