Skały

Skały

Procesy geologiczne działające na Ziemi można podzielić na dwie wielkie grupy: procesy endogeniczne — zachodzące w głębi skorupy ziemskiej i procesy egzogeniczne — zachodzące na jej powierzchni. Procesy skałotwórcze należą do obu wymienionych grup. Skały tworzą się bowiem zarówno przez zastygnięcie lawy, która przez kratery wulkanów wydobywa się z głębi skorupy ziemskiej, jak i wskutek osadzania się w zbiornikach wodnych naniesionego przez rzeki materiału powstałego wskutek wietrzenia istniejących wcześniej skał. Na podstawie sposobu powstawania skały dzieli się powszechnie na trzy grupy: magmowe, osadowe i przeobrażone, czyli metamorficzne.