SKAŁY PRZEOBRAŻONE

SKAŁY PRZEOBRAŻONE

Trzecią obok skał magmowych i osadowych grupą skał są skały przeobrażone (metamorficzne). Powstały one z wcześniej istniejących skał magmowych lub osadowych, które dostały się w głębsze partie skorupy ziemskiej, gdzie zostały przeobrażone w nowe skały. Głównymi czynnikami przeobrażenia są ciśnienie i wysoka temperatura oraz krążące w skałach roztwory mineralne. Czynniki te mogą powodować powstawanie nowych minerałów, nie znanych ani wśród skał magmowych, ani wśród osadowych.

Skały metamorficzne cechuje budowa krystaliczna, podobna do budowy skał magmowych, oraz bezpośrednie przyleganie do siebie składników mineralnych, a w większości przypadków uwarstwienie, przypominające skały osadowe (budowa łupkowa). Stąd też skały te zwane są również łupkami krystalicznymi. Skały magmowe i metamorficzne nazywa się niekiedy skałami krystalicznymi.

Skład mineralny skał metamorficznych zależy od rodzaju przeobrażonej skały pierwotnej oraz od tego, które z działających czynników metamorfizmu przeważały. Przykładem pospolitych skał metamorficznych są gnejsy (podobne do granitów, a różniące się od nich wyraźnym uwarstwieniem), łupki łyszczykowe. amfibolity, serpentynity i in. Do skał metamorficznych należą również marmury powstałe z przeobrażenia wapieni oraz marmury dolomityczne powstałe z przeobrażenia dolomitów. Ze znanych kamieni szlachetnych w skałach metamorficznych występują niektóre granaty, nefryt, jadeit; z mniej pospolitych — andaluzyt, cyjanit, kordieryt, staurolit i in.