Výhody investovania do farebných drahokamov

Výhody investovania do farebných drahokamov

Môže sa kúpa farebných drahokamov oplatiť? Je to investícia len pre tých najbohatších?? Dá sa klasifikovať ako odporúčaná forma alokácie kapitálu?? Čelíte výkyvom na trhu, skolabuje akciový trh, Volatilita výmenných kurzov a neistá miera inflácie gemma sú bezpečným nástrojom na znásobenie vášho kapitálu? Aké sú výhody farebných drahokamov v porovnaní s inými alternatívnymi formami investovania ako je zlato, diamanty, nehnuteľnosti alebo umelecké diela a starožitnosti?

Farebné drahokamy už po stáročia lákajú ľudí svojou rozmanitou krásou, no zároveň sú – predovšetkým – výbornou formou investovania kapitálu. Drahé kamene sú spojené s dôvodom ako vlastnosti charakteristické pre vládcov, panovníkov a oligarchov. je to fakt, že výsada mať ich bola vyhradená len pre urodzených, ešte pred niekoľkými desiatkami či niekoľkými rokmi sa však obchod s nimi obmedzoval len na exkluzívnu skupinu vyvolených. V súčasnosti, vďaka otvoreniu trhu pre obchodovanie s farebnými drahokamami, stali sa formou kapitálovej investície, dostupné širšiemu okruhu potenciálnych investorov. Ich stúpajúca popularita a rastúci dopyt súvisia s ich výhodami, ktoré sú charakteristické pre to, čo sa zdá byť najkrajším investičným tovarom. Kľúčové výhody účasti na výnimočne prestížnom trhu s drahokamami sú:

<> Investícia pre každého: Rôzne farebné drahokamy robí, že ide o investičný tovar určený širokému okruhu príjemcov, s rôznymi finančnými možnosťami. Na rozdiel od diamantov, nehnuteľnosť alebo umelecké dielo, nemajú zakázanú minimálnu hodnotu účasti na ich obrate. To znamená, že sú tak dostupné ľuďom, ktorí chcú investovať tisíc zlotých, a pol milióna. Trh farebných drahokamov nemá na rozdiel napr.. aj meny maju hranice, tvorby, že drahokamy sú tovarom univerzálnej hodnoty. Majú skutočnú hodnotu v každom kúte sveta, a navyše sú to investičné nástroje, ktoré nemajú žiadne časové štandardy – ako skutočnú hodnotu ich možno odovzdávať z generácie na generáciu.

<> Mimoriadne stabilná investícia: Farebné drahokamy sú tiež tovar, ktorý sa vyznačuje mimoriadnou stálosťou, čo sa cení najmä v časoch poklesu globálnych finančných trhov. Na rozdiel od tradičných foriem investovania, často čisto virtuálne nástroje, trh s drahými kameňmi je oblasťou mimoriadne vysokej nezávislosti, preto nepodlieha cenovým výkyvom spôsobeným kolapsmi a nestabilitou kapitálového trhu. Nie, v prípade poruchy alebo krízy sa s drahými kameňmi zaobchádza ako s „bezpečným investičným prístavom“, čo spôsobuje zvýšený dopyt po nich a zvýšenie ich cien, a tým pozitívne ovplyvňuje zvyšovanie ich hodnoty.

<> Investičný mix: Nízka miera korelácie s trhom tradičných investičných nástrojov a stabilita sektora gemológie a klenotníctva by samozrejme nemala byť impulzom zbavovať sa iných investičných nástrojov a obmedzovať portfólio len na farebné drahokamy.. Bolo by to dosť uponáhľané, preto oveľa rozumnejšou možnosťou je jednoducho diverzifikovať svoje investičné portfólio a postupne zvyšovať svoje zdroje drahých kameňov, generovanie očakávaných ziskov.

<> Investícia s výraznou mierou návratnosti: Pre farebné drahokamy je ťažké zaradiť konkrétne, predpokladané hodnoty zisku dosiahnuté pri ich predaji, pretože ich môže byť krátkodobo niekoľko, a to aj niekoľko desiatok percent – ​​história však prípady pozná, kde hodnota jednotlivých kameňov vzrástla v priebehu dvoch-troch desaťročí až o niekoľko sto percent, takéto veľkolepé výsledky však dosahujú tie najdokonalejšie a najžiadanejšie autá na svetovom trhu. Je však nepopierateľné, že ich hodnota stále rastie. Závisí to okrem iného aj od samotného druhu kameňa a jeho frekvencie výskytu – ponuky trhu. V opačnom prípade cena rubínov ako takých v priebehu najbližších rokov porastie, inak smaragdy, alebo alexandrity. Premennou, ktorá sťažuje presné určenie konkrétnej miery návratnosti, sú vlastnosti samotných kameňov. Takéto relatívne faktory totiž určujú cenu kameňa, ako jeho hmotnosť, čistota, krajina pôvodu, transparentnosť, barwa, jeho sýtosť či dokonalosť rezu. Kamene menšie, viac znečistené, vyznačujúce sa nižším stupňom priehľadnosti alebo nedokonalým výbrusom budú pre potenciálnych kupcov menej atraktívne ako nepoškvrnené kamene, vykazujúce známky dokonalého spracovania. Je zrejmé, že najziskovejším scenárom by bol nákup kameňov tesne predtým, ako sa zvýši dopyt alebo bude obmedzené dostupné množstvo, čo by spôsobilo náhly nárast ich hodnoty.

<> Bezpečná investícia: Ďalším faktom, ktorý hovorí v prospech investovania do farebných drahokamov, je stabilizácia trhu na ich obchodovanie, a tým zvýšenú bezpečnosť pri nákupe drahokamov. To umožňuje, aby boli obe voľne zakúpené, ako aj bezproblémovú hotovosť, preto by sa nákup kamenných mlynov mal uskutočňovať len v podnikoch špecializovaných na túto oblasť, ktoré vlastnými skúsenosťami a reputáciou garantujú kvalitu a cenu nakupovaného kameňa zodpovedajúcu realite na trhu. Iba nákup zo spoľahlivého zdroja vás urobí, že investícia do farebných drahokamov nebude mať za následok obrovské sklamanie, a na oplátku splní všetky očakávania do nej vložené.