Ťažba diamantov

Po celom svete ťažba diamantov vstal 1975 r. Podľa výpočtov francúzskeho geológa a prieskumníka ložísk minerálov de Launay robiť 1910 r. ťaží 142 milión karátov diamantov. Túto sumu tvorila Juhoafrická republika 120 min. kr, iba pre Brazíliu 1/10 časť tejto sumy, a ešte menej pre Indiu a ďalšie oblasti. Od 1910 robiť 1927 r. bol získaný takmer z Južnej Afriky 10 mln kr, a v rokoch 1927-1943. - 25,7 mln kr. V Juhoafrickej republike bolo 95% svetová produkcia diamantov.

Krízové ​​javy vo svetovej ekonomike vyvolané zvýšením cien ropy v roku 2006 1972 r. poznačený znížením rozvoja ťažby diamantov. K tomuto procesu prispieva vývoj výroby syntetických diamantov, čo znižuje záujem o prírodné diamantové brusivá.

Inflácia a devalvácia mnohých mien spôsobujú, že sa hodnota vyťažených diamantov rýchlo mení. Zobrazujú sa údaje v tabuľke, že v rokoch 1950-1973 došlo k 2,72-násobnému zvýšeniu množstva vyťažených diamantov, a ich hodnota v obehových dolároch sa zvýšila 6,77 krát. Počas tohto obdobia sa zvýšila hodnota vyťaženého diamantu 2,48 krát. V nasledujúcich rokoch sa prejavila silná, niekedy násilné narušenie tohto vzťahu.

V sledovanom období sa ťažba zlata zvýšila z 877 robiť 1340 t, a jeho hodnota vzrástla z 1751 robiť 4187 miliónov amerických dolárov. Zodpovedajúci ukazovateľ preto je 1,55. Rast cien diamantov nesúvisí so zmenami cien zlata. Je to čiastočne spôsobené variabilitou podielu jednotlivých druhov diamantov (bižutérne kamene, priemyselný, brúsne prášky) pri ich ťažbe.

Takéto veľké zvýšenie svetovej produkcie diamantov bolo spôsobené predovšetkým zvýšením ich ťažby vo všetkých oblastiach ich výskytu v Afrike, a neskôr vývoj ich ťažby v ZSSR.

V Zairu sa ťažba diamantov zvýšila v 1956 r. o zákone 1 milión karátov (t.j.. viac ako 7%), a o ponad 1,5 milión karátov (11%) w 1957 r. Výrazne sa zvýšila aj výroba v Ghane; w 1956 r. O 12% (280 tisíc. kr), a w 1957 r. - o cca 20% (o 500 tisíc. kr). K podobnému nárastu došlo aj v oblasti Namíbie, kde v 1957 r. ťažba dosiahla takmer 1 mln kr.

Dominantnú úlohu Afriky v ťažbe diamantov vo svete znížil objav bohatých ložísk diamantov v Sovietskom zväze. O 80% bižutérne kamene, hlavne z Juhoafrickej republiky, i 72% pôvodné priemyselné diamanty (monokryštály a prášky hlavne zo Zairu). Podiel ZSSR na svetovej produkcii diamantov je: 15,5% šperky a kamene 23% priemyselný. Spotreba priemyselných diamantov sa koncentruje v priemyselných krajinách (Spojené štáty, ZSRR, V Japonsku a v.); Africké krajiny v tejto súvislosti nehrajú žiadnu úlohu.

Hodnota vyťažených diamantov závisí od ich kvality. Príkladom je ťažba diamantov v Zairu - hoci je najväčšia na svete (15 mln kr), hodnota vyťažených diamantov je oveľa nižšia ako hodnota juhoafrických diamantov, Namíbia alebo Sierra Leone. Je to spôsobené týmto, že v Zairu sa ťaží hlavne priemyselné diamanty, a len malé množstvo šperkových diamantov, ktoré sú oveľa bežnejšie na juhoafrickom kontinente.