VÝSKYT DRAHÝCH KAMENOV

VÝSKYT DRAHÝCH KAMENOV

Z primárnych ložísk drahých kameňov sú najbežnejšie ložiská pegmatitu. Iba niektoré z nich však obsahujú cenné drahokamy. Takýmito ložiskami sú pegmatity Uralu, bohaté na rôzne kamene. Objav na konci 18. storočia. …

MINERÁLNE ZDROJE

MINERÁLNE ZDROJE

Nerastné ložisko je taká prirodzená koncentrácia minerálneho zdroja alebo súboru minerálnych zdrojov, ktorých využitie je ziskové. Minerál je minerál alebo skupina minerálov nachádzajúcich sa v prírode, ktoré môžu byť priamo alebo po spracovaní užitočné z ekonomických dôvodov. Iba …