Indexy lomu

Indexy lomu.

Indexy lomu minerálov sa líšia; toto je dôležitý punc, umožňujúce stanovenie minerálov často s veľmi podobnými vlastnosťami.

Opticky izotropné minerály, t.j.. amorfný, ako opál, a kryštalizuje v pravidelnom vzore, …

Lom svetla v kryštáli

Lom svetla v kryštáli.

Svetelné lúče prechádzajúce cez nádobu naplnenú vodou sa lámu, ak nenarazia na vodnú hladinu v pravom uhle. Čím väčší je uhol dopadu svetelných lúčov, tým väčšia je ich odchýlka od pôvodného smeru. Ak áno …