Výskyt a využitie diamantov

Výskyt a využitie diamantov.

Diamanty sa nachádzajú v primárnych a sekundárnych ložiskách. Primárne ložiská sú riedke a ich ťažba, niekedy zo značných hĺbok, je to ťažké a drahé.

Existujú dva typy primárnych vkladov, ktorých mená …

VÝSKYT DRAHÝCH KAMENOV

VÝSKYT DRAHÝCH KAMENOV

Z primárnych ložísk drahých kameňov sú najbežnejšie ložiská pegmatitu. Iba niektoré z nich však obsahujú cenné drahokamy. Takýmito ložiskami sú pegmatity Uralu, bohaté na rôzne kamene. Objav na konci 18. storočia. v strede Uralu, v susedstve …