Tvorba kryštálov

Tvorba kryštálov.

Kryštalizácia, to znamená, že k tvorbe kryštálov môže v prírode dochádzať mnohými spôsobmi: 1) z plynného skupenstva, 2) zo zliatin, 3) z riešení.

K kryštalizácii z plynného skupenstva môže dôjsť buď v dôsledku sublimácie, albo reakcji