Výskum lomu svetla

Výskum lomu svetla.

Systematický výskum rozptylu svetla sa začal v roku 1665 iný fyzik, a zároveň matematik a astronóm, Angličan, Isaac Newton. To isté, ktorý objavil zákon univerzálnej gravitácie, vytvoril základy dynamiky a as …

Indexy lomu

Indexy lomu.

Indexy lomu minerálov sa líšia; toto je dôležitý punc, umožňujúce stanovenie minerálov často s veľmi podobnými vlastnosťami.

Opticky izotropné minerály, t.j.. amorfný, ako opál, a kryštalizuje v pravidelnom vzore, ako diamant, granáty, spinel i …

Lom svetla v kryštáli

Lom svetla v kryštáli.

Svetelné lúče prechádzajúce cez nádobu naplnenú vodou sa lámu, ak nenarazia na vodnú hladinu v pravom uhle. Čím väčší je uhol dopadu svetelných lúčov, tým väčšia je ich odchýlka od pôvodného smeru. Ak áno …