Štruktúra kryštálov

Štruktúra kryštálov

Už v 18. storočí. bola predložená hypotéza, že správna vonkajšia forma kryštálov je výsledkom ich vnútornej štruktúry. Spočiatku sa to malo predpokladať, že prvky kryštálovej štruktúry, usporiadané v pravidelnej priestorovej sieti, existujú molekuly s geometrickými tvarmi: veža, …