Slávne diamanty

Veľké a nádherné diamanty dlho priťahovali osobitnú pozornosť kvôli svojej vysokej hodnote a vzácnosti. Boli predmetom samostatných štúdií vrátane. takí vynikajúci mineralógovia, ako L.. J. Spencer i A. Fersman. Časť z …