IZOMORFIZM – ZMIEŠANÉ CRYSTALY

IZOMORFIZM – ZMIEŠANÉ CRYSTALY

Chemické zloženie jednotlivých minerálov je možné určiť chemickým vzorcom. Existujú však aj také minerály, ktorých chemické zloženie sa pohybuje v určitých medziach. Príkladom môže byť minerál olivín, ktorých chemické zloženie môže byť …