Z čoho sú skaly

Z čoho sú skaly?

Raz sme spoznali makrobudiku, skalná makroštruktúra, chceli sme ešte hlbšie vedomosti. Začali sme hľadať odpoveď na otázku, z čoho sú skaly vyrobené. Objavili sme prvky a chemické zlúčeniny, i co ważniejsze-zaczęliśmy je stosować

Horniny a minerály

Zemská kôra je tvorená skalnými masami. Najvyššie pohorie v Poľsku - Vysoké Tatry a Krkonoše v Sudetoch vyrobené zo žuly, Východné Tatry a vápencový pás medzi Krakovom a Čenstochovou, najvyššie časti Lysogórie sú vyrobené z kremencov, sopečné kužele, v Poľsku zriedkavé, ako napr …

PREMENENÉ HRNCE

PREMENENÉ HRNCE

Treťou skupinou hornín sú okrem vyvretých a usadených hornín premenené horniny (metamorfný). Boli vytvorené z už existujúcich magmatických alebo sedimentárnych hornín, ktoré sa dostali do hlbších častí zemskej kôry, kde sa premenili na nové skaly. Hlavné faktory transformácie …

ZBYTKOVÉ SKALY

ZBYTKOVÉ SKALY

Skaly na povrchu Zeme zvetrávajú, t.j.. mechanické a chemické zhoršenie v dôsledku pôsobenia poveternostných podmienok. Materiál vytvorený zvetrávaním môže zostať na mieste svojho vzniku alebo môže byť unášaný hlavne vodami potokov …

Skaly

Skaly

Geologické procesy prebiehajúce na Zemi možno rozdeliť do dvoch veľkých skupín: endogénne procesy - prebiehajúce v hlbinách zemskej kôry a exogénne procesy - prebiehajúce na jej povrchu. Procesy formovania hornín patria do oboch týchto skupín. Pre oboch sa tvoria skaly …