Tvrdosť kameňov

Tvrdosť kameňov

Z vektorových vlastností minerálov, najmä drahokamy, najdôležitejšia je tvrdosť. Je to odpor, ktoré dávajú minerály, keď sa ich snažia poškriabať alebo nosiť. Sú známe veľmi mäkké minerály, które dadzą się zarysować paznokciem lub