Pleochroizm

Pleochroizm

V izotropnom prostredí je absorpcia svetla rovnaká vo všetkých smeroch. Naproti tomu u farebných anizotropných kryštálov absorpcia závisí od smeru, v ktorých prebiehajú vibrácie polarizovaných lúčov. Zmena farby kryštálov v závislosti od smeru vibrácií …