Minerály – prvkov

Minerály nazývame prvky vyskytujúce sa v prírode a ich zlúčeniny tvorené bez ľudskej účasti. Všetky minerály sa vyznačujú určitým, obvykle konštantná v určitých medziach, chemické zloženie a špecifické fyzikálne vlastnosti. Prvé pokusy o klasifikáciu minerálov, keď číslo …