PARAGÉZA MINERÁLOV

PARAGÉZA MINERÁLOV

Rôzne procesy prebiehajúce v zemskej kôre spôsobujú nielen tvorbu minerálov, ale aj ich zoskupenie do určitých prírodných zhromaždení. Minerálny syndróm viazaný na spoločného pôvodu, powstały w danym miejscu dzięki określonemu procesowi czy procesom