Fyzikálne vlastnosti diamantu

Fyzikálne vlastnosti diamantu.

Štiepenie. Diamant má výrazné štiepenie rovnobežné s tvárami osemstena. Používa sa na rezanie (štiepanie) a brúsenie. Keď čepeľ aplikovanú na diamant jemne poklepete v smere roviny štiepenia, diamant sa rozštiepi …

Krehkosť minerálov

Krehkosť minerálov.

Pod pôsobením mechanických faktorov, ako napríklad udrieť alebo stlačiť čepeľ noža v určitom smere, drvenie, náhle ochladenie alebo zahriatie, niektoré minerály sa správne rozkladajú na kúsky ohraničené plochými povrchmi. Táto vlastnosť sa nazýva štiepenie. Ona je …