MAGMA HROBY

MAGMA HROBY

Prvým materiálom v zemskej kôre sú kryštalické masívy hornín, zložený hlavne z kremičitanov. Vznikli stuhnutím horúcej kremičitanovej zliatiny, z hlbších častí zemskej kôry. Táto kremičitá zliatina sa nazýva magma, a produkty