Príprava monokryštálov metódou zónového zahrievania

Príprava monokryštálov metódou zónového zahrievania.

Okrem mnohých ďalších metód patriacich do rovnakej rodiny ako Czochralskiho metóda, Nás by mala zaujímať ešte jedna zónová metóda tavenia. Táto metóda sa používa na dva rôzne účely: rastúce monokryštály …

Kryštalografické systémy

Kryštalografické systémy.

Ž 1830 ročník nemeckého mineralóga Johanna F. Ch. Hessel, tvorca klasifikácie kryštálov na základe matematických princípov, dokázané matematickými metódami, že môžu existovať iba v stavbe kryštálov 32 prípady symetrie, alebo 32 kryštalografické triedy, ktoré je možné zoskupiť do 7 …

Tvorba kryštálov

Tvorba kryštálov.

Kryštalizácia, to znamená, že k tvorbe kryštálov môže v prírode dochádzať mnohými spôsobmi: 1) z plynného skupenstva, 2) zo zliatin, 3) z riešení.

K kryštalizácii z plynného skupenstva môže dôjsť buď v dôsledku sublimácie, alebo reakcie medzi plynmi alebo parami …